logo comp4

Ambapatalargrindingmachine

220 bi tp ht nhn nguyn t n thi thpt quc gia cc mt cht phng x c kho st bng ng geiger muller gn vi mt my m xungnu hin nay t l cc khi lng ca uran v ch trong y l 37 th tui ca y l bao nhiu.